Опт Щебня

Комплексные учения личного состава

Комплексні навчання особового складу.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
ДП "НВО "ПХЗ" на 2009 рік

Предмета закупівлі Код КЕКВ(для бюджет-них ор-ганізацій) Джерело фінансу-вання Очіку-вана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ, який пла-нується залучити до підготовки тендерної докумен-тації
1 2 3 4 5 6 7
Теп-лоізо-ляція техно-логічних трубо-про-водів та облад-нання 2123 державні кошти -//- відкриті торги вересень тендерний комітет

 

 

 

Наші контакти:


ДП "НВО" ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

 

Адреса 51402 м.Павлоград
вул. Заводська, 44
Т/ф: (0563) 211-000,
211-008, 211-001 ф.
E-mail: dirphz@pkhz.dp.ua